เกษตรกรกลางกรุง

Leave a comment

เกษตรกรท่านนี้เป็นชายวัยเกษียณ เจ้าของสวนเกษตรธนบุรี เขตภาษีเจริญ  คุณลุงจำรัส  คูหเจริญ  ลุงจำรัส  เกษตรกรวัย อ่านเพิ่มเติม […]

มะนาวตาฮิติ ผลใหญ่ ไร้เมล็ด

Leave a comment

มะนาวตาฮิติ เป็นมะนาวที่มีความโดนเด่นในหลายๆ ด้าน เป็นที่นิยมรับประทานกันทั่วโลก ตลาดหลักๆ ของมะนาวตาฮิติจึงเป็นการส่งออก  อ่านเพิ่มเติม […]

มะนาวแป้นดกพิเศษ

Leave a comment

มะนาวโดยเฉพาะมะนาวแป้น  เป็นพืชที่มีมากมายหลายพันธุ์ เนื่องจากมีการพัฒนาพันธุ์ขึ้นมาใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้มีสายพันธุ์ที่แข็งแรง อ่านเพิ่มเติม […]