การบำรุงรักษา การปลูกพริก

Leave a comment

การบำรุงรักษาต้นพริกตามระยะเวลาที่เหมาะสมและถูกต้อง จะทำให้ผลผลิตได้คุณภาพและได้ผลผลิตสูง ป้องกันการเกิดโรคต่างๆ อ่านเพิ่มเติม […]

โรคและแมลงที่คอยรบกวนการปลูกพริก

Leave a comment

พริกเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดที่ให้ผลผลิตเร็ว และสามารถขายได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากความต้องการของตลาดพริกยังมีอีกมาก อ่านเพิ่มเติม […]

ปลูกพริกทำรายได้ไร่ละครึ่งแสน

Leave a comment

พริกเป็นพืชที่ใช้ในครัวเรือนของไทยเป็นจำนวนมาก อาหารเกือบทุกจานของคนไทย มักประกอบไปด้วยพริก ทำให้การปลูกและการจำหน่ายพริกนั้น อ่านเพิ่มเติม […]