ข่าเหลือง  เงินแสน

Leave a comment

ข่าเหลือง  สมุนไพรที่ให้รายได้สูงอย่างต่อเนื่อง ข่าเหลือง จัดเป็นพืชสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่มีการปลูกกันมาในภาคอีสานและภาคใต้ อ่านเพิ่มเติม […]