ปัจจัยการทำสวนให้รวย

Leave a comment


การทำเกษตรที่ดีและได้ผลนั้น ประกอบด้วยหัวใจหลัก 4 ด้าน ได้แก่

ดินดี น้ำดี กิ่งพันธุ์ดี และมีการจัดการที่ดี

 

ดินดี  ถือเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญอันดับต้นๆ ซึ่งการปลูกพืชแต่ละชนิดต้องคำนึงถึงลักษณะของดินเป็นหลัก และต้องเป็นดินที่เหมาะสมกับพืชนั้นๆ ด้วย การจะปลูกพืช ต้องใส่ใจเรื่องการปรับปรุงคุณภาพดินเสียก่อนที่จะลงมือปลูก เพราะจะปรับง่ายกว่า  ปรับได้ทั่วถึง และต้นทุนถุกกว่ามาก

 

น้ำดี  การปลูกพืชทุกชนิดในระยะเริ่มต้นต้องใช้น้ำเป็นตัวแปรสำคัญในการเจริญเติบโตทั้งสิ้น  ถ้าขาดน้ำหรือได้รับน้ำที่ไม่เหมาะสม  การลงทุนลงแรงปลูกไปก็จะเสียเปล่า  การจัดการเรื่องน้ำต้องสอดคล้องกับลักษณะของพืชที่เราปลูกด้วย

 

กิ่งพันธุ์ที่ดี  หรือเมล็ดพันธุ์ เป็นปัจจัยที่สำคัญ เนื่องจากพืชในปัจจุบันมีมากมายหลายพันธุ์ และแต่ละพันธุ์จะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันไป ทั้งในด้านความเหมาะสมต่อสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่ปลูกด้วย  ในระยะเริ่มต้น เราอาจจะทดลองปลูกจำนวนน้อยๆ เพื่อดูว่าพืชนี้เหมาะกับพื้นที่เกษตรของเราหรือไม่ หรือไปดูที่สวนที่เค้าจำหน่ายต้นพันธุ์ให้ก็ได้  ซึ่งพืชแต่ละชนิดก็จะมีลักษณะความสมบูรณ์ที่แตกต่างกัน  จึงควรศึกษาจากแหล่งพันธุ์หลายๆ ที่

 

การจัดการที่ดี  การจัดการนั้น รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับพืชนั้นๆ การปลูก การให้ปุ๋ย การให้น้ำ  โรคต่างๆ เงินทุน แรงงาน ตลาด  และที่สำคัญ ช่วงราคาของพืชนั้นๆ เมื่อผลผลิตของเราออกสู่ตลาด  ซึ่งการปลูกแล้วได้ผลผลิตออกในช่วงที่ราคาพืชชนิดนั้นสูงย่อมได้รายได้ที่มากกว่า  แต่ส่วนใหญ่แล้ว มักจะทำได้ยากกว่าปกติ  ต้องอาศัยความชำนาญในการปลูก หากไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรช่วงไหนดี สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่นี่ พืชใดที่น่าลงทุน

 

https://www.kaset4u.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_16.png https://www.kaset4u.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_16.png

Leave a Reply