โรคและแมลงที่คอยรบกวนการปลูกพริก

Leave a comment

พริกเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดที่ให้ผลผลิตเร็ว และสามารถขายได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากความต้องการของตลาดพริกยังมีอีกมาก แต่ในการปลูกพริกก็มีปัญหากวนใจเรื่องของโรคและแมลงมากพอสมควร ได้แก่

โรคกล้าเน่าตาย พริกที่เป็นโรคนี้คือต้นกล้าจะเหี่ยวแห้งตาย สามารถป้องกันได้ด้วย

1. คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยยาป้องกันกำจัดเชื้อรา หลังจากล้างเมล็ดพันธุ์แล้วควรจะคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยยาป้องกันกำจัดเชื้อรา เพื่อป้องกันเชื้อราในดินเข้าทำอันตรายเมล็ดในขณะที่มีการงอก

2. เมื่อต้นกล้างอกขึ้นมาเหนือพื้นดินแล้ว ต้องรีบฉีดยาป้องกันทันทีและจะต้องฉีดพ่นยาทุก 5-7 วันต่อครั้ง ยาที่ใช้ฉีดพ่นก็เป็นจำพวกยาป้องกันกำจัดเชื้อราทั่ว ๆ ไป ที่ใช้ฉีดพ่นบนใบ เช่น ชิงโคโฟล, ไดเทนเอ็ม 45 ฯลฯ นอกจากนี้ควรฉีดพ่นยาลงไปบนผิวดินด้วยยาที่ใช้ฉีดพ่นไม่ควรใช้ยาที่เป็นสารประกอบพวกทองแดง

 

โรครากปมพริก โรคนี้เกิดจาก ไส้เดือนฝอยรากปมระบาดในแปลง ซึ่งไส้เดือนฝอยชนิดนี้สามารถติดต่อทางวัสดุปลูก,ทางน้ำที่สูบเข้าสวน,ทางอุปกรณ์การเกษตรได้ เมื่อมีการขยายพันธุ์ถึงระดับที่เป็นอันตราย

อาการที่เห็นคือต้นและยอดเหลือง คล้ายกับพืชขาดอาหาร เมื่อขุดดูที่รากพริกจะเป็นปม ภายในมีไส้เดือนฝอยขนาดเล็กอาศัยอยู่ (มองด้วยตาเปล่าสังเกตเห็นได้ยาก)

โรคใบหงิก เกิดจาก แมลงศัตรูพืช 2 ชนิด คือเพลี้ยไฟ และไรขาว ปกติ ถ้าเพลี้ยไฟระบาดมาก จะมีไรขาวน้อย ถ้าพบไรขาวมากเพลี้ยไฟจะระบาดน้อย สามารถใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดพ่นทั่วแปลงได้

โรคแอนแทรกโนส,โรคกุ้งแห้ง (อาการผลเน่า ผลยุบแห้ง) โรคนี้สามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์ได้ ถ้าเป็นในระยะที่ไม่ออกผล ต้นจะไม่ให้ผลผลิตเลย ถ้าเป็นในระยะที่ให้ผลผลิต ผลพริกที่ได้จะไม่สมบูรณ์ การป้องกันแก้ไข แนะนำให้ใช้เมล็ดจากต้นที่ไม่เป็นโรคเพาะ แนะนำให้ปลูกพืชหมุนเวียนร่วมด้วย เพื่อตัดวงจรของเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุโรค

โรคที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็ก อาการใบที่ยอดมีสีขาว ใบขนาดเล็ก และออกเป็นกระจุก การป้องกันแก้ไข ใช้ อาหารเสริมรวมทางใบ

ศัตรูประเภทหนอน (หนอนเจาะผล, กินใบ) แนะนำให้ป้องกันก่อนด้วยการฉีดพ่นสารกำจัดหนอน จะช่วยลดการระบาดและการเข้าทำลายได้กว่า 80% หากพบการระบาด ให้ใช้ชีวภัณฑ์กำจัดหนอน “บาร์ท๊อป” อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นในช่วงเย็น(โพล้เพล้) โดยให้ผสมนมข้นหวานอัตรา 1 กระป๋องต่อน้ำ 200 ลิตร เพื่อล่อให้หนอนที่อยู่ในฝักออกมากินสารกำจัดฯ

โรคเชื้อราทางดินและทางใบ สามารถป้องกันได้ก่อนโดยการเตรียมแปลงที่ดี จะช่วยประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายเรื่องสารเคมีกำจัดได้กว่า 50 % อีกทั้งต้นยังแข็งแรง ไม่โทรม ต้านทานโรคและแมลงได้ดี ให้ผลผลิตต่อไร่สูงมาก และเก็บเกี่ยวได้นานหลายรอบ

 

บทความอื่นๆ

ปลูกพริกรายได้ครึ่งแสน  การบำรุงดูแลพริก  การจัดการระบบน้ำ

 

https://www.kaset4u.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_16.png https://www.kaset4u.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_16.png

Leave a Reply