ส้มโอเนื้อสีแดง อนาคตของส้มโอไทย

Leave a comment

ส้มโอนั้นเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่มีการส่งออกไปขายยังต่างประเทศ เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง และรสชาดเป็นที่ถูกใจชาวต่างชาติ สามารถเก็บไว้ได้นานและมีปลูกในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
จังหวัดที่มีส้มโอพันธุ์ขึ้นชื่ออย่างเช่น ส้มโอนครชัยศรี ของ จ.นครปฐม หรือจะเป็นส้มโอเนื้อแดงของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ส้มโอพันธ์ุเนื้อสีแดงเป็นพันธ์ที่ปลูกกันมากที่นครศรีธรรมราช รู้จักกันในชื่อว่า ส้มโอทับทิมสยาม ซึ่งมีราคาขายสูงสุดถึงลูกละ 300 บาท ในขณะที่ส้มโอพันธุ์ธรรมดาราคาเพียง 3 ลูก 100 บาท

ในปัจจุบัน ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ทำการวิจัยการปลูกส้มโอของพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อพัฒนาส้มโอพันธุ์เนื้อแดงให้เป็นส้มโอที่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งจากการวิจัยและพัฒนาทำให้ส้มโอที่บ้านแท่นนี้ได้คุณภาพที่ดีขึ้น เปลือกไม่หนา เนื้อฉ่ำ รสหวาน และในบางช่วงที่ส้มโอนครศรีขาดตลาดก็นำส้มโอทองดีของชัยภูมิไปทดแทน
ส่วนส้มโอเนื้อสีแดง พบว่ามีปลูกที่บ้านบุ่งสิบสี่ คาดว่าเป็นการกลายพันธุ์มา พบ 22 ต้น จึงได้นำมาขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ปัจจุบันได้กว่า 100 ต้น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลผลิตของส้มโอ
1. ปริมาณปุ๋ยที่เหมาะสม
2. การตัดแต่งกิ่งต้องเน้น ตัดโปร่ง เปิดยอดกลาง ควบคุมความสูง
3. ดูแลเรื่องศัตรู ได้แก่ เพลี้ยอ่อน หนอนขอนใบ ไร แมลงค่อมทอง
4. ดูแลเรื่องโรค ได้แก่ โรคแคงเกอร์ โรคยางไหล โรครากเน่า

ประโยชน์ของส้มโอพันธุ์เนื้อแดงต่อร่างกาย
สีแดงในส้มโอนั้นมีสารแอนโทไซยานิน เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ชะลอความเสื่อมของเซลล์ ช่วยลดอัตราความเสี่ยงของโรคหัวใจและเส้นเลือดอุดตันในสมอง ด้วยการยับยั้งไม่ให้เลือดจับตัวเป็นก้อน อีกทั้งยังช่วยชะลอความเสื่อมของดวงตาอีกด้วย

แม้ในปัจจุบันจะมีการปลูกส้มโอพันธุ์เนื้อแดงกันน้อย แต่ในอนาคตนับว่าเป็นพืชที่มีแนวโน้มที่ดี ทั้งด้านราคาและการส่งออก

https://www.kaset4u.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_16.png https://www.kaset4u.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_16.png

Leave a Reply